Impregnace a zpevňovače přírodního kamene - nanotechnologická ochrana

Pro zachování vysoké užitné i estetické hodnoty staveb z přírodního kamene vyvinula firma Nanobala vysoce funkční nanotechnologické ochranné impregnace, které minimalizují poškozování a narušování kamene vlivy okolního prostředí.

Impregnace Nanobala zachovávají původní vzhled přírodního kamene a poskytují ochranu kamene před kyselými dešti a degradujícím UV zářením.

Impregnace a ochrana přírodního kamene

Přírodní kámen je ušlechtilý a nadčasový stavební materiál. Má vynikající užitné vlastnosti a vysokou estetickou hodnotu.

Je široce použitelný na: fasády, dlažby, ploty, obklady, sokly, schodiště, terasy, krby, náhrobky, parapety, bazény, kuchyňské pracovní desky a další stavební prvky v exteriéru i interiéru.

Při výběru vhodného druhu přírodního kamene bereme v úvahu barevnost a kresbu kamene, ale musíme také zohlednit technické parametry podle účelu jeho použití. V exteriéru je rozhodující především nasákavost, pórovitost, popř. špinivost kamene - tedy odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Nanotechnologické ochranné impregnace Nanobala minimalizují poškozování a narušování kamene vlivy okolního prostředí.

Jejich funkce je založena na principu lotosového efektu. Ochranná vrstva, která se vytvoří na povrchu kamene po nanesení impregnace, odpuzuje veškeré kapaliny a špínu a zabraňuje jejich ulpění a průniku do kamene.

 

Impregnace Nanobala zachovávají původní vzhled přírodního kamene i jeho paroprodyšnost a zajišťují ochranu kamene před degradujícím UV zářením.

Konkurenční výhodou impregnací Nanobala je kromě vynikající funkce také dlouhodobá trvanlivost ochranné vrstvy - až 15 let.

Pro správnou volbu vhodné impregnace je důležité posouzení savosti povrchu daného přírodního kamene a jeho povrchové opracování.

 

Pro savé přírodní kameny - pískovce, vápence, jílovité břidlice, mramor, travertiny, opuku, které jsou náchylnější k zašpinění, byla vyvinuta impregnace WProtect.

Zajišťuje hydrofobní, olejofobní i UV ochranu kamene. Ochranná vrstva zabraňuje ulpívání a usazování nečistot. Aplikovaná impregnace WProtect nijak nemění vzhled kamene.

Na méně savé přírodní kameny - granit (žula), rula, křemen (kvarcit), bazalt (čedič), porfyr, břidlici je určena impregnace BWTProtect.

Jedná se o hydrofobní i olejofobní impregnaci na bázi nanotechnologie s perlovým efektem. Kromě dlouhodobé ochrany proti dešti a namrzání odolává i UV záření. Po aplikaci nemění vzhled přírodního kamene.

Speciální skupinu pro výběr vhodné impregnace tvoří nesavé leštěné kameny - leštěný granit, onyx, mramor apod.

Tato impregnace se aplikuje naleštěním na povrch kamene ve 2 vrstvách. Po zaschnutí je transparentní a zachovává původní vzhled povrchu. Má ochranné hydrofobní účinky a odpuzuje nečistoty.

 

Nano-impregnace Nanobala se aplikují na nově dokončené stavby a stavební prvky, které byly nejvýše 1 rok vystaveny povětrnostním vlivům.

Dlouhodobý účinek nanoimpregnací je podmíněn chemickou čistotou podkladu. Nanoimpregnace jsou tedy určeny na nezoxidovaný a nezasolený přírodní kámen, nedají se použít na kámen opalovaný.

Na kameny narušené oxidací, částečně zvětralé a starší kamenné objekty vyrobila a otestovala firma Nanobala produkt CSProtect.

Je to zpevňovač přírodního kamene s hydrofobním účinkem. Životnost hydrofobní ochranné vrstvy je srovnatelná s trvanlivostí nano ochrany.

 

Ve městech je častým problémem znečišťování fasád a plotů zvířecí močí. Impregnace AntiUrineProtect je určena pro ochranu těchto exponovaných objektů.

 

Pro odstranění následků nežádoucích povětrnostních vlivů vyrábí společnost Nanobala odstraňovač mechů a odstraňovač rezavých skvrn.

Široké uplatnění nachází také odstraňovač cementových a vápenných povlaků.