Hydrofobní a olejofobní impregnace kamene - na méně savý kámen - BWTProtect

Nano-impregnace na neleštěnou žulu, rulu, čedič, porfyr, onyx, břidlici
Impregnace méně savých neleštěných kamenů BWTProtect

Nanotechnologická impregnace BWTProtect má vynikající hydrofobní i olejofobní účinky a samočistící funkci při dešti.

Je určena k trvalému voděvzdornému a olejiodpudivému ošetření méně savého přírodního kamene - opuky, onyxu, porfyru, břidlice, čediče, neleštěné žuly, ruly, mramoru, apod.

Impregnace BWTProtect omezuje růst mechů a plísní, poskytuje ochranu před poškozováním kamene UV zářením, kyselými dešti a exhalacemi.

Impregnace kamene BWTProtect má široké použití na kamenné obklady, dlažby v exteriéru i interiéru, zdi, ploty, sloupy, krby, obrubníky, sochy, monolity, pomníky a náhrobky atd.

Hydrofobní a olejofobní nano nátěr BWTProtect způsobuje odpudivý efekt vůči kapalinám, nečistotám a mastnotám, čímž trvale zvyšuje čistotu kamene.

Zformovaná nano vrstva chrání povrch před škodlivými vlivy okolního prostředí, jako jsou kyselé deště, exhalace a UV záření.

Impregnace BWTProtect poskytuje samočistící schopnost kamenným stavbám vystaveným povětrnostním vlivům.

Impregnační nátěr zachovává vzdušnou prodyšnost kamene i jeho izolační vlastnosti.

Ochrana před dešťovou vodou - nepromokavost, zamezení vzniku výkvětů, zabránění vzniku mikrotrhlin, to vše s dlouhodobými účinky.

 

BWTProtect je nanotechnologická impregnace na bázi rozpouštědla.

Impregnační nátěr BWTProtect nemění vzhled ani barevnost ošetřeného materiálu.

 

Nano impregnace BWTProtect je určena na nový (chemicky čistý), nezasolený a nezoxidovaný přírodní kámen a na objekty vystavené vnějším povětrnostním podmínkám maximálně do 1 roku po jejich dokončení (vyzrátí). Na starší kamenné stavby a opalovaný (zoxidovaný) kámen je určen přípravek CSProtect.

Výhody nano-impregnace méně savého přírodního kamene BWTProtect:

 • Ochrana kamene proti vsakování vody - hydrofobní účinek
 • Olejofobní funkce - proti ušpinění a vniku mastnot do kamene
 • Omezení růstu mechů, řas a plísní
 • Samočištící funkce impregnace při dešti
 • Ochrana před posypovou solí, kyselými dešti
 • Odolnost proti ušpinění a tvorbě skvrn
 • Ochrana proti promrzání a vzniku mikrotrhlin
 • Vysoká trvanlivost nanesené ochranné vrstvy - až 8 let
 • Odolnost vůči UV záření
 • Zvyšuje užitnou hodnotu a prodlužuje životnost kamenných staveb
 • Zachovává optické a difuzní vlastnosti kamene

Balení nano-impregnace na méně savý kámen BWTProtect

Návod k použití impregnačního nátěru na kámen BWTProtect:

Aplikujte v suchu při teplotě +5°C až +30°C.
Spotřeba: Cca 30 až 150 ml/m2 podle nasákavosti kamene.

Příprava povrchu: Povrch kamene musí být před aplikací suchý, čistý, bez mastnot a vosků, bez plísní, mechů a řas, zbaven prachu. Kámen nesmí být zasolený ani zoxidovaný.

Postup: Impregnaci BWTProtect před použitím důkladně protřepat. Neředit! Nanést nástřikem pomocí postřikovače, popř. nízkotlakým (zahradním) rozprašovačem do zavlhčení celého povrchu impregnací tak, aby nestékala.
Impregnaci BWTProtect lze aplikovat i nátěrem pomocí štětce nebo válečku.

Při aplikaci sprejováním je nutné používat ochranu očí a dýchacích cest a zajistit dostatečnou ventilaci. Aerosol nesmí být inhalován.

Následujících 12 hodin po aplikaci nesmí ošetřený povrch přijít do styku s vodou (deštěm) a být vystaven teplotě pod +5°C.

Nano nátěr BWTProtect je po uschnutí transparentní, nelepivý, nevytváří povlak.

Čištění povrchu provádíme oplachem čistou vodou. Nejsou zapotřebí čistící prostředky ani tlaková voda. Nečistit abrazivními prostředky!

Funkčnost hydrofobní a olejofobní ochrany: až 8 let podle expozice

Obnovení ochranné funkce: Po odeznění účinku může být impregnace BWTProtect aplikována stejným způsobem znovu.

Technické informace:

Barva: Průhledná, téměř bezbarvá.
Základní složení: Směs organických rozpouštědel se speciálními nanopřísadami.
Neobsahuje žádné vosky, silikony ani akrylátové složky.
Nano vrstva je odolná teplotám do cca 120°C. Nechrání před rozpálenými tuky.