Odstraňovač mechu, řas a zelených povlaků - MA Remover

Odstraňovač mechů, řas a zelených povlaků

MA Remover je účinný tekutý likvidátor mechů, lišejníků, řas a jiných nežádoucích organických nečistot z přírodního kamene.

Je určen pro hloubkové odstranění mechů a dalších biologických organismů z kamenných dlažeb, plotů, schodů, zídek, krbů, teras, náhrobků apod.

Nejčastějším důsledkem působení povětrnostních vlivů na stavby je usazování organických nečistot a tvorba mechů, řas nebo zelených povlaků.

Aby nedocházelo k dalšímu narušování a poškozování stavebního povrchu, je nutné mech, řasy či lišejníky nejprve zlikvidovat.

Mechanické čištění lze jednoduše provést pomocí tlakového čističe (WAP). Tlaková voda snadno odstraní povrchovou vrstvu, ale nedostane se ke kořínkům mechu. Pro úplnou likvidaci mechu je nutné použít chemické přípravky, které proniknou i do struktury materiálu.

 

K dokonalému odstranění mechů, lišejníků, řas a dalších biologických organismů je určen přípravek MA Remover

Je to účinný likvidátor organických nečistot z přírodního kamene, betonu, imitací kamene, terasa, cihel, klinker, asfaltu, skla, dřeva, kovů použitých na fasádách, střechách, plotech, cestách, dlažbách, soklech, krbech, balkónech, terasách, zahradním nábytku, náhrobcích, atd.

MA Remover rychle a šetrně odstraňuje silně znečištěné plochy, nenarušuje povrch a je biologicky odbouratelný.

Odstraňovač mechů MA Remover je určen pro ruční, nízko a vysokotlaké čištění. V jediném úkonu velmi rychle vyčistí a zrenovuje podklad.

 

Balení odstraňovače mechů MA Remover

 

Prevencí proti růstu mechů, lišejníků a ulpívání organických i anorganických nečistot je impregnování stavby vhodnou impregnací v co nejkratší době po jejím dokončení.

Pokud se již mechy, řasy nebo lišejníky na kamenném objektu vyskytnou, lze i tyto stavby po důkladném odstranění ochránit proti dalšímu poškozování. K tomuto účelu byl vyvinut přípravek CSProtect.

 

Návod k použití odstraňovače organických nečistot MA Remover:

Příprava povrchu: Před aplikací odstraňte mechanicky ( kartáčem ) z povrchu volné nečistoty (pro snížení spotřeby přípravku). Povrch před samotným čištěním navlhčete vodou. Před vlastní aplikací doporučujeme odzkoušet odstraňovač na malém skrytém místě.

Čistič před použitím důkladně protřepejte.

Spotřeba: 100 - 250 ml/m2 v závislosti na stupni znečištění

Teplota vzduchu a materiálu při aplikaci od +5 do +40°C

Aplikace: Přípravek nanášejte rovnoměrně na vlhký povrch v dostatečném množství podle savosti povrchu. Lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste na materiál a nechte působit cca 10 - 20 minut. Poté zbytky čističe důkladně omyjte nejlépe tlakovou vodou! Pro zvýšení účinosti doporučujeme čistit teplou vodou. Tím zvýšíte čistící a odmašťovací vlastnosti samotného přípravku. V případě potřeby postup opakujte až do úplného vyčištění.

Při aplikaci sprejováním je nutné používat ochranné pracovní pomůcky a zajistit dostatečnou ventilaci. Aerosol nesmí být inhalován. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu.

Složení: Vodný roztok povrchově aktivních látek.
Bezbarvý, nehořlavý, netoxický, bez zápachu.
Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.