Čistič na dlažby, kamenné zídky, hroby - SCM Remover

Odstraňovač mastnot a nečistot z přírodního kamene SCM Remover

Čistič SCM Remover je určen k čištění kamenných dlažeb, zídek, schodů, plotů, chodníků, příjezdových cest, teras, krbů, hrobů, náhrobků a dalších minerálních ploch od usazených nečistot a mastnot.

Odstraňuje špínu, oleje, saze, bláto, je vysoce účinný i proti biologickému napadení - houbám, bakteriím, plísním, řasám a mechům.

Odstraňovač nečistot SCM Remover je určen k použití ve venkovním i vnitřním prostředi.

SCM Remover rychle a šetrně odstraňuje špínu ze silně znečištěných ploch, nenarušuje povrch a je biologicky odbouratelný. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.

Čištění se provádí buď ručně - obvykle v interiérech budov, nebo strojně tlakovou vodou (wapkou), která je vybavena přisáváním čistících prostředků k tlakové vodě.

Balení čističe SCM Remover

 

Návod k použití čističe SCM Remover:

Příprava povrchu:  Před aplikací odstraňte z povrchu volné nečistoty.

Čistič před použitím důkladně protřepejte.

Teplota aplikace: nad +5°C

Ruční čištění:  Čistič SCM Remover nařeďte v poměru 1:5 až 1:10 teplou vodou ( nejlépe destilovanou ) podle stupně znečištění povrchu. Nanášejte přípravek na povrch ( rozprašovačem ) a odstraňujte nečistoty postupně mechanicky ( kartáčem ).

Strojní čištění:  do vysokotlakého čističe SCM Remover neřeďte, nalijte odstraňovač do nádobky určené pro čistící prostředky, popř. připojte k přisávání vody. Při zapojení vždy postupujte podle Návodu k obsluze použitého vysokotlakého čističe.

Při silném znečištění od mastnot se doporučuje použít teplou vodu - pokud to umožňuje tlakový čistič.
Zbytky čističe důkladně umyjte čistou vodou.

SCM Remover není vhodný na čištění některých druhů pryží, polystyrénových a polyakrylátových materiálů. Proveďte u těchto materiálů předem zkoušku na skytém místě.

Při použití v exteriéru chraňte okolní zeleň.
Při aplikaci sprejováním je nutné používat ochranné pracovní pomůcky a zajistit dostatečnou ventilaci. Aerosol nesmí být inhalován. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu.

Po vyčištění a vyschnutí povrchu se doporučuje provést impregnaci vhodným prostředkem pro zachování čistoty a prodloužení intervalu do dalšího mytí.

 

Složení SCM Remover: Vodný roztok povrchově aktivních látek.
Bezbarvý, nehořlavý, netoxický, bez zápachu.

Teplota skladování: +5 až +30°C