Proč impregnovat?  Trápí Vás problémy s vlhkostí Vašeho domu?

Stavební objekty a jejich jednotlivé prvky jsou v průběhu času vystaveny různým degradačním vlivům - nepříznivým povětrnostním podmínkám - kyselým dešťům, teplotním rozdílům nebo UV záření, které zkracují jejich životnost. V důsledku těchto vlivů dochází dále ke vzniku výkvětů, plísní, mechů, které mohou mít za následek trvalé poškození nebo dokonce předčasné znehodnocení stavby.

Aby Váš dům nebo plot zůstal dlouho jako nový, je nutné jej co nejdříve po dokončení ošetřit ochrannou impregnací.

Na trhu existuje nepřeberné množství ochranných prostředků na bázi silikonu, teflonu či olejů. Tyto technologie dnes můžeme považovat za překonané.

Impregnace na bázi nanotechnologie vynikají daleko širšími možnostmi ochrany Vašeho objektu s dokonalou funkčností a dlouhodobým účinkem.

Je důležité, aby hodnota Vaší stavby zůstala zachována s minimálními náklady a nároky na její údržbu. To vše je Vám schopna nanotechnologická impregnace poskytnout.

Kamenná dlažba bez impregnace Kamenná zídka bez impregnace

Hydrofobní a olejofobní nátěry a nástřiky minimalizují přilnavost mezi kapalinami a povrchem.

Nanesením tenké vrstvy nanoimpregnace na povrch kamene dojde k hydrofobizaci a olejofobizaci povrchu a voda nebo olejnaté emulze nevsakují do struktury, ale stékají po jeho povrchu. Na povrchu impregnovaného kamene nevzniká neprodyšný film, který by bránil průchodu vodních par, jak je tomu při použití silikátových přípravků.

Nano impregnace chrání ošetřené povrchy před škodlivými vlivy okolního prostředí, jako jsou kyselé deště, mráz, exhalace nebo posypové soli a prodlužuje tím životnost celé stavby.

Impregnační nátěr omezuje také další sekundární jevy, jako jsou výkvěty, mechy a plísně. Ochranný nanopovlak snižuje pronikání pigmentů do struktury kamene a tím usnadňuje odstraňování případného grafitti.

Světlé a porézní kameny, např. pískovec nebo travertin, jsou nasákavé a náchylné ke špinění. Tyto kameny zachycují špínu, oleje a další nečistoty, které se dají jen velmi těžko odstranit. Vyžadují častou a náročnou údržbu.

Ošetřením nano-impregnací se jejich povrch stane odpudivým vůči vodě, mastnotám a veškerým nečistotám, které na něj již nepřilnou. Trvanlivost jedné aplikace nano-nátěru je až 5 krát delší, než u běžně používaných impregnací.

Společnost Nanobala je výrobcem a dodavatelem impregnací zaměřených na zušlechtění a ochranu různých druhů minerálních povrchů: přírodního kamene, betonu, keramických materiálů, imitací kamene, dřeva, skla, glazované keramiky, textilu a přírodní usně.

Detailní informace o impregnacích, doporučených produktech a postupech jsou popsány u jednotlivých druhů materiálů na www.nanobala.cz.