Odstraňovač cementových povlaků a vápenných výkvětů CL Remover

Odstraňovač cementových a vápenných povlaků CL Remover

CL Remover je vysoce aktivní čistič cementových zbytků a vápenných povlaků.

Odstraňuje zbytky stavebních materiálů - betonu, malty, vápenné omítky, sádry, stavebních lepidel na bázi cementu, znečištění od cihel, skvrny a mapy od cementu, vápna, vápenné výkvěty a cementové závoje v exteriéru i interiéru.

Po dokončení stavebních úprav - pokládce a spárování dlažeb, obkladů, provádění omítek, a obdobných pracích mohou zůstat na materiálech nežádoucí nečistoty ve formě cementových nánosů, vápenných skvrn, zbytků cementových lepidel, spárovacích hmot a malt, apod. Tyto lokální poškození snižují estetickou hodnotu stavby.

Výkvěty na objektech se tvoří také vlivem povětrnostních podmínek ( pronikáním vody do materiálu ) při zanedbání finální povrchové úpravy - impregnace.

K odstraňování cementových zbytků a vápenných povlaků byl vyvinut vysoce aktivní čistič CL Remover.

Je určen pro nově dokončené i starší objekty z přírodního a umělého kamene, betonu, klinkeru, cihel a jiné minerální povrchy.

Není vhodný na kovové materiály ( nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd. ), mohlo by dojít k jejich poškození.

Odstraňovač CL Remover odstraňuje cementové a vápenné povlaky na dlažbách, obkladech, plotech, zídkách, chodnících, nájezdech, terasách, hrobech, schodištích, v exteriéru i interiéru.

CL Remover účinně působí na cementové pojivo a chemicky jej rozloží. Dokonale renovuje povrch.

Balení odstraňovače cementových povlaků CL Remover

 

Návod k použití Odstraňovače cementu CL Remover:

Příprava povrchu: Před aplikací odstraňte volné nečistoty z povrchu. Před použitím proveďte test odstraňovače na malém skrytém místě (zvláště u leštěného mramoru a vápence). Čistič před použitím důkladně protřepejte.

Spotřeba: 50 - 200 ml/m2 v závislosti na stupni znečištění

Teplota vzduchu a materiálu při aplikaci od +5 do +40°C

Aplikace: Přípravek nanášejte postřikem, válečkem nebo štětcem rovnoměrně v dostatečném množství podle savosti povrchu. Nechte působit cca 10 - 20 minut. Poté očistěte mechanicky kartáčem a zbytky čističe důkladně omyjte vodou ! Při silném znečištění postup opakujte až do úplného vyčištění.

Při aplikaci sprejováním je nutné používat ochranné pracovní pomůcky a zajistit dostatečnou ventilaci. Aerosol nesmí být inhalován. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu.

Složení: Kapalná směs detergentů a kyselin.
Nehořlavý, netoxický, bez zápachu.